Zaznacz stronę
Niniejszym wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez GABINET LEKARSKI BENITA WŁODARCZYK Indywidualną Praktykę Lekarską w Warszawie, ul. Berensona 159S, 03-287 Warszawa.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz
poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez GABINET LEKARSKI BENITA WŁODARCZYK Indywidualną Praktykę Lekarską w Warszawie, ul. Berensona 159S, 03-287 Warszawa w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty
elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności GABINETU LEKARSKIEGO BENITA WŁODARCZYK Indywidualna Praktyka Lekarska w Warszawie, ul. Berensona 159S, 03-287 Warszawa.

Przyjmuję do wiadomości informację o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.